Tawharanui Peninsula – Where Northland Begins

Beginning of August seem to be a great time to visit Tawharanui Peninsula. Even though it’s not a summer season, it’s a great place for coastal walks and also a lambing season. With a bit of luck one can see newly born lambs, or even a sheep giving birth.

Začiatok augusta je výborným obdobím k návšteve poloostrova Tawharanui. Hoci je stále zima, dajú sa tu robiť príjemné prechádzky po pobreží a tiež je to čas, kedy sa rodia jahniatka. S troškou šťastia človek naďabí na novorodencov, alebo dokonca zazrie ovcu uprostred pôrodu.

Northern coast of Tawharanui Peninsula with its sandy beaches and rocky cliffs in backlight shortly before sunset. Severné pobrežie poloostrova Tawharanui s pieskovými plážami a skalnatými útesmi v protisvetle krátko pred západom slnka.

Flat sandy beach of northern Tawharanui Peninsula with spray from the surf glowing in sunlight at sunset. Plochá piesková pláž na severnom pobreží poloostrova Tawharanui žiariaca v slnečnom svetle tesne pred západom slnka.

Sandy beach on Tawharanui Peninsula after sunset. Pale pink light is reflected in the wet areas of the otherwise gray sand and creates interesting patterns. Piesková pláž na poloostrove Tawharanui. Bledé ružové svetlo sa odráža od mokrých plôch inak sivého piesku a vytvára tak zaujímavé vzory.

Lambing season on Tawharanui peninsula. Na poloostrove Tawharanui sa práve rodia jahniatka.

Lambing season on Tawharanui peninsula. Na poloostrove Tawharanui sa práve rodia jahniatka.