Wild Horses

Years ago I was contemplating a website called ‘Three Horses’. I even owned a domain with that name. The idea behind the title was quite simple. If a person has passions that are very different from each other, life with them can be like a ride on wild horses. I had plans to share my experiences with that ride.

For years this website was mostly about scuba diving in temperate waters of New Zealand and underwater photography. However, the idea of wild horses kept coming back again and again. In the meantime the band of horses got bigger, I’ve got more passions, and the original title became irrelevant. So I am changing the site’s title to a new one, ‘Wild Horses’, while keeping the current domain name for continuity.

Let me introduce you to my ‘band of wild horses’.

Wild Horse No I (Computers)
I was a small boy when I discovered the magic of machines that can do a work for you while you are asleep. You write the code, they do it. Without complaints. That magic is like a virus, I cannot get rid of it.

Wild Horse No II (Diving)
Being a boy from a landlocked country I watched rare documentaries about underwater world. I dreamed, but never thought it could become my reality. And here we are, in New Zealand, an island country of Southern Pacific, with our blue backyard everywhere around.

Wild Horse No III (Christianity)
If there is a miracle in this world it is the unearthly love of God revealed in Christ. As the old song says “I once was lost, but now I’m found” … I was found before I started to look for.

Wild Horse No IV (Photography)
I cannot draw, I cannot paint. But there is that trick, you let light paint for you. It is called photography.

Wild Horse No V (Playing Music)
I am no musician, but I love music. Music is like poetry, but better. Even I can understand it … sometimes. For music to sound players are needed. There are not enough of them occasionally. So I step in and play.

***

Pred rokmi som plánoval webové stránky, ktoré by sa volali “Tri kone” (v angličtine “Three Horses”). Dokonca som si aj zaobstaral doménu s týmto názvom. Myšlienka, skrývajúca sa za názvom, bola celkom prostá. Ak má niekto záľuby, ktoré sú navzájom od seba veľmi odlišné, život s nimi sa môže podobať jazde so záprahom divých koní. Mojim plánom bolo sa o zážitky z jazdy podeliť.

Dosť dlho boli tieto stránky hlavne o potápaní okolo Nového Zélandu a o fotení pod vodou. Myšlienka divých koní mi však nedávala spať. Medzičasom sa ich stádo ešte rozrástlo, objavil som ďalšie záľuby, a pôvodne zamýšľaný názov “Tri kone” stratil zmysel. Takže som sa rozhodol pre nový názov “Divé kone”, zároveň ale zostávam na súčasnej doméne poloha.co.nz z dôvodu kontinuity.

Nech sa páči, tu je moje “stádo divých koní”.

Divý kôň č. I (počítače)
Bol som ešte malý chlapec, keď som objavil ten zázrak. Stroje, ktoré pracujú za teba, aj keď spíš. Napíšeš kód, oni ho vykonajú. Bez toho, aby sa sťažovali. To čaro je ako vírus, neviem sa ho zbaviť.

Divý kôň č. II (potápanie)
Ako dieťa z krajiny bez mora som dychtivo hltal zriedkavé dokumenty o podmorskom svete. Sníval som, ale nikdy mi nenapadlo, že by sa tieto sny mohli stať skutočnosťou. A hľa, kde sme sa ocitli … na Novom Zélande, uprostred južného Pacifiku s jeho modrozelenou hladinou za každým rohom.

Divý kôň č. III (kresťanstvo)
Ak v našom svete existuje naozajstný zázrak, tak je to nadpozemská Božia láska zjavená v Kristovi. Ako sa spieva v známej piesni “Kedysi som bol stratený, ale teraz som nájdený” … bol som nájdený ešte predtým, ako som začal hľadať.

Divý kôň č. IV (fotografovanie)
Neviem kresliť, ani maľovať. Ale existuje taký trik … dovoliť svetlu, nech maľuje namiesto mňa. Hovorí sa mu fotografovanie.

Divý kôň č. V (hudba)
Nie som hudobník, ale milujem živú hudbu. Hudba je ako poézia, len lepšia. Dokonca aj ja jej niekedy rozumiem. Na to, aby hudba mohla zaznieť, sú potrební hudobníci. Niekedy ich nie je dosť. Vtedy hrám aj ja.