One Question Two Answers

Ježíš byl tázán na jednu věc, jedno přikázání, ale dal vlastně odpovědi dvě, spojil dvě přikázání: lásku k Bohu s láskou k člověku.

Náboženství těch, kteří vzplanuli ihned po prvním příkazu a nečekali na ten druhý, leckdy vedlo k fanatismu anebo k blouznivým iluzím o bohu stvořeném lidskými projekcemi strachů a přání. Teprvé druhá věta – ten vpravdě těžký příkaz lásky k bližnímu – lásku i víru “uzemňuje”. Bůh často mluví víckrát, jedno své slovo doplňuje druhým.

Tomáš Halík, Chci, abys byl