Browns Bay Rock Pools In Winter

It was a cold but sunny day today so I went for a walk to explore coastal rock pools at low tide to see if there are nudibranches around worth photographing or filming. They are abundant which is a good sign. I am looking forward to diving there 🙂

Dnes bolo chladno, ale slnečno, tak som sa vybral na prechádzku obzrieť priehlbiny v pobrežných skalách, ktoré sa počas odlivu stávajú jazierkami. Chcel som vedieť, či nájdem nahožiabre slimáky, ktoré by malo zmysel fotiť, alebo filmovať. Našiel som, takže už sa teším na potápanie 🙂

As far as I know this algae (Neptune’s necklace) is edible. Pokiaľ viem, táto riasa (Neptúnov náhrdelník) sa dá jesť.

Box-like cargo ships anchored in our gulf waiting for the port to let them in. Nákladné lode, ktoré vyzerajú ako krabice, kotvia v našom zálive, kde čakajú, kým ich prístav prijme.

Occasionally beautiful ships appear on the horizon 🙂 Občas sa na horizonte objavia aj krásne lode 🙂

Gem nudibranch upside down. “Drahokamový” nahožiabry slimák hore bruchom.

Gill detail of gem nudibranch. Detail žiabier “drahokamového” nahožiabreho slimáka.

Lemon nudibranch Citrónový nahožiabry slimák

Lemon nudibranch is semi-translucent and often pale. Citrónový nahožiabry slimák je čiastočne priesvitný a často bledý.