Clear Water In Matheson Bay

Surprisingly clear water in Matheson Bay … not just last Friday, but through the whole week.

V zátoke Matheson bola prekvapivo čistá voda … nielen minulý piatok, ale počas celého týždňa.

Flat sandy bottom underwater with scattered seaweeds remains. Ploché pieskové dno s porozhadzovanými pozostatkami hnedých chalúh.

Underwater reef consisting of large boulders covered with short algae and colorful encrusting invertebrates on overhangs. Podmorský útes poskladaný z veľkých balvanov, na ktorých rastú krátke riasy. Miesta, na ktoré nesvieti slnko, zas obsadili farebné nepohyblivé bezstavovce.

Single plant of brown kelp Ecklonia radiata growing from bottom of rock wall. Osamotená hnedá chaluha Ecklonia radiata vyrastá z päty útesu.

Colorful underwater rock with red and yellow encrusting sponges and purple compound tunicates on shaded areas. Farebná skala pokrytá červenými a žltými morskými hubkami, pomedzi ktoré rastú drobné fialové kolónie ascídií.

Flat sandy bottom with a couple of boulders and moored rectangular jetty floating on surface above. Ploché pieskové dno s rozhádzanými balvanmi, nad ktorými sa na hladine hojdá na reťazi zakotvené štvorcové mólo.