Muddy Mahurangi Harbour Again

30/5/2017 (620)

I went for my usual shallow dive in the harbour. I was curious how the pests (the fan worm and the club tunicate) were spreading. I also wanted to finish my half-full tank. I didn’t have enough air for a regular dive, but could spend almost a hour on it examining the shallow reef in Sullivans Bay. I came a bit late, the outgoing tide started already so the visibility was not great … even for the harbour. I don’t know the life cycle of the Sabella fan worm, if it’s affected by the seasons in any way, but the fans were less frequent than usually. I’ve found a couple of boulders sticking at least a meter and a half for the bottom. The visibility improved a lot in those places. There were sea urchins and small sponges on them. On my way back to the shore over the flat muddy bottom I found a flat rock with plenty of white-striped anemones living on it. That was a very nice end of the dive.

Slovak

Urobil som ďalší tradičný ponor v prístave (mám ma mysli prírodný prístav, čosi ako chránenú zátoku). Celkom ma zaujímalo, ako sa šíria škodcovia dovezení loďami. Takisto som chcel dokončiť polo-plnú fľašu. Nemal som dosť vzduchu na poriadny ponor, ale stačil na takmer hodinu strávenú skúmaním plytkého útesu v zátoke Sullivans. Do vody som vliezol trochu nekoro, odliv sa už rozbiehal, takže viditeľnosť bola nic-moc … aj na pomery prístavu. Nemám predstavu, aký je ročný cyklus červa Sabella, či ho ovplyvňujú ročné obdobia, ale videl som menej vejárov než zvyčajne. Našiel som zopár skál, ktoré trčali z bahnitého dna aspoň meter a pol. Viditeľnosť sa na tom mieste výrazne zlepšila. Na skaliskách žili veľké ježovky a malé farebné hubky. Počas plávania späť k brehu ponad ploché bahnité dno som naďabil na plochý kameň pokrytý sasankami s bielymi ramenami. Bola to veľmi príjemná bodka za ponorom.

Sabella among sea weeds

Sea urchin on wall

Anemones on muddy rock