Love Of British Columbia

This video could not get into our Vita Aquatica collection as there is no spoken commentary in it. Anyway, the footage is beautiful so I wanted to share it here.

Video pod textom sme nemohli pridať do našej zbierky na Vita Aquatica, keďže v ňom nie je žiadne hovorené slovo. Zábery sú však krásne, preto som ho pridal aspoň do svojho blogu.