We Were Cleaning Paikea

Čistili sme jachtu Paikea nášho kamaráta Martina.

 

We do not have to carry all the equipment, sailors know a better way. Som rád, že nemusíme vliecť ťažký výstroj k vode. Jachtári poznajú lepšie metódy.

Checking available tools. They must be enough hard, but not sharp. Pozrime sa, aké nástroje máme k dispozícii. Musia byť dosť tvrdé, ale nie ostré.

Getting into water from the floating jetty. Snažím sa dostať do vody plávajúceho móla.

Initial inspection of the keel, propeller, rudder and sensors. Najprv obhliadka kýlu, vrtule, kormidla a senzorov na trupe.

We need to discuss how to approach it. And I cannot find the speed sensor. Potrebujeme sa poradiť. Neviem nájsť senzor, ktorý meria rýchlosť.

Pests from Mediterranean Sea growing from the bottom of the keel. Na spodnej hrane kýlu rastú mnohoštetinavé červy zo Stredozemného mora.

The propeller blades actually don’t look that bad. Wrong! They are covered with barnacles which tripled their thickness and destroyed hydrodynamics. Listy vrtule nevyzerajú na prvý pohľad až tak zle. Omyl! Sú pokryté vápenatými schránkami, ktoré strojnásobili hrúbku listov, čo výrazne zhoršilo ich hydrodynamické vlastnosti.

Chief cameraman Adam with the curious yacht owner Martin. Hlavný kemeraman Adam s majiteľom jachty Martinom, ktorý sa zvedavo prizerá.

Cleaning the propeller shaft in murky water of the marina. There is some growth on the hull as well, but that can be cleaned by the owner from the surface. Čistím hriadeľ vrtule v špinavej vode maríny. Z fotky je vidieť, že aj trup už zarastá, ale to si dokáže majiteľ vyčistiť sám bez toho, aby sa namočil.