Round Earth Of Thomas Aquinas

“Sciences are differentiated according to the various means through which knowledge is obtained. For the astronomer and the physicist both may prove the same conclusion: that the earth, for instance, is round: the astronomer by means of mathematics (i.e. abstracting from matter), but the physicist by means of matter itself.”

— Thomas Aquinas

They taught us (if I remember well) people in Middle Ages had believed the Earth was flat. Why was it so? When Thomas Aquinas starts his Summa Theologica he writes about round Earth as something known, even as something that can be easily proven. I wonder what I can trust from what they taught us about history and philosophy.

Ak si dobre pamätám, kedysi nás učili, že ľudia v stredoveku verili, že Zem je plochá. Nechápem, prečo. Keď Tomáš Akvinský píše na začiatku svojej teologickej Sumy of guľatej Zemi, píše o nej ako o niečom, čo je známe, čo je dokonca možné ľahko dokázať. Kladiem si otázku, čomu vlastne z toho, čo nás učili o histórii a filozofii, sa dá veriť.