Where Did All That Land Go

It all started with those rumours about the helicopter money. If you haven’t heard about it that terms mean one-off money that government contemplates to ‘give’ to us. To revive the economy. Of course we know how it works. The government borrows the money, gives it to us, but we will have to repay the loan. Which means we need to pay much more than we receive.
When my wife heard about the idea she proposed we should be given a piece of land instead. We would build a house on the land. For that purpose we would pay for the consent, buy construction material and pay various tradesmen to do the jobs we could not do ourselves. So we would be reviving economy I suppose.
That made me thinking. In New Zealand properties are very expensive. One of the big reasons for the issue is supposed to be the cost of land. Because the land is expensive, we build expensive houses on it. Expensive properties are the result.
To find out how it is with the land in New Zealand I did a small exercise to answer a question: How much of the all land area in New Zealand do we need so each person living here can get 1,000 m2 (almost 1/4 on an acre)? The maths is very simple:
Our population density is 18 people per 1 square kilometre.
That means 0.18 people per 1 hectare.
That means 0.018 people per 1,000 m2.
The fraction of 0.018 translates to 1.8%.
The answer: If each of us had 1,000 m2 (almost 1/4 of an acre), 98.2% of the land area would be left for other purposes. Where is the problem?

Note: Don’t get me wrong I understand we have huge areas where people cannot live e.g. Southern Alps. Then there are areas where people do not want to live because it is too windy, or too cold there, or they are too remote. However, I still cannot believe we can’t afford a small piece of land for everybody to live on.

V médiach sa objavili fámy, že naša novozélandská vláda uvažuje nad tým, že každému obyvateľovi krajiny dá jednorázovo nejaký finančný obnos. Vraj na oživenie ekonomiky. Samotrejme všetci vieme ako to funguje. Vláda si požičia peniaze, dá ich nám, ale pôžičku budeme musieť splatiť my. Na splátkach to vyjde oveľa viac než to, čo sme dostali.
Keď o tej myšlienke počula moja manželka, navrhla, že namiesto peňazí by sme radšej mohli dostať kus zeme. Na ňom by sme si postavili dom. To znamená, že by sme zaplatili za stavebné povolenie, nakúpili všetok materiál a najali firmy na práce, ktoré by sme si nemohli, alebo nevedeli urobiť sami. Predpokladám, že by sme sa tak na oživení ekonomiky podieľali.
Začal som premýšľať. Na Novom Zélande sú nehnuteľnosti veľmi drahé. Hovorí sa, že jedným z vážnych dôvodov tohto problému je drahá zem. A keď je zem drahá, staviame na nej drahé domy. Výsledkom sú drahé nehnuteľnosti.
Chcel som zistiť, ako je to teda so zemou na Novom Zélande, tak som si urobil malé cvičenie. Cieľom bolo dať odpoveď na otázku: Koľko z celkovej plochy Nového Zélandu potrebujeme, ak chceme dať každému obyvateľovi 10-árový pozemok? Výpočet je veľmi jednoduchý:
Hustota zaľudnenia je tu 18 obyvateľov na 1 kilometer štvorcový.
To znamená 0.18 obyvateľa na 1 hektár.
Čiže 0.018 obyvateľa na 10 árov (1000 m2).
0.018 znamená 1.8%.
Odpoveď: Ak by mal každý z nás pozemok o ploche 10 árov (1000 m2), 98.2% z plochy krajiny by ostalo iné účely. Tak kde je problém.

Poznámka: Prosím, nechápte toto cvičenie zle. Rozumiem tomu, že máme veľké územia, kde sa nedá žiť, napr. Južné Alpy. Takisto máme územia, kde ľudia nechcú žiť, lebo tam fúka, alebo je tam zima, alebo je to koniec sveta. Ale aj tak nedokážem uveriť tomu, že si nemôžeme dovoliť, aby každý z nás mal kúsok zeme na život.