On Easter Sunday

Christ is risen … that is the good news of the Easter Sunday. Our world is hoping for a different one in these days, a cure for the virus. While we are praying for that to happen it is good to remind ourselves He is the cure for all the viruses of the present and the future, of both body and spirit.

Kristus vstal z mŕtvych … to je dobrá správa velkonočnej nedele. V týchto dňoch náš svet očakáva inú dobrú správu, správu o vakcíne na vírus. Kým sa modlíme za to, aby sa vakcína stala skutočnosťou, je dobré si pripomenúť, že On je tým skutočným liekom na všetky súčasné aj budúce choroby tela aj ducha.