When Humankind Is Keeping The Sabbath

There is that text in Hebrew Bible which is a sort of commentary to one of the Ten Commandments:

“Six days do your work, but on the seventh day do not work, so that your ox and your donkey may rest, and so that the slave born in your household and the foreigner living among you may be refreshed.”

In these days we hear a lot about suffering of others, we fear it can happen to us as well, we are scared what would happen to our friends, our jobs, our life savings … At the same time we can hear (good) news about the air getting clean in large cities, fish returning to waterways, wild animals appearing in suburbs, birds singing in towns … all the things we could not imagine. All of that is happening because humankind is “keeping the Sabbath”. Unfortunately it is an enforced one. We do it because we have to. But imagine. Imagine we do it voluntarily, because we want, because we realise it’s a service we can and love to do to our dear “Sister Nature”.

V hebrejskej biblii je text, ktorý je akýmsi komentárom k jednému z desiatich prikázaní:

“Šesť dní konaj svoju prácu, v siedmy deň odpočívaj, aby si mohol odpočinúť tvoj býk i osol a oddýchol si aj syn tvojej slúžky a cudzinec.”

V súčasnosti počujeme veľa správ o utrpení nakazených, bojíme sa, že sa to môže stať aj nám, obávame sa toho, čo sa môže stať naším priateľom, ako to môže dopadnúť s naším zamestnaním, či prídeme o svoje úspory … Zároveň ale počúvame (dobré) správy o tom, že sa čistí vzduch vo veľkomestách, ryby sa vracajú do vodných ciest, divé zvieratá sa objavujú v predmestiach, vtáky spievajú v mestách … nič z toho sme si donedávna nevedeli predstaviť. To všetko sa deje, lebo ľudstvo práve “zachováva Šabat”. Nanešťastie je vynútený. Zachovávame ho, lebo musíme. Ale predstavte si, že by sme ho zachovávali dobrovoľne, preto, že chceme, že si uvedomujeme, že je to len malá služba, ktorú môžeme urobiť a s láskou urobíme pre našu “sestru prírodu”.