Evening Goats

I love evening dives. People leave, it is quiet both above and below water. Last Saturday we were thinking about going sailing. Ivana was also quite keen to go for a dive so it took priority. It was the first time since our trip to Bali she wanted to dive our cooler temperate waters. What a magnificent dive. Acceptable visibility and surge, snapper frenzy, a lot of other life forms including very colourful goatfish, fat silver drummers, eagle rays, an octopus and rock lobster.

By the way, diving is perhaps a very good way of self-isolation in these days.

Milujem večerné ponory. Ľudia sú už dávno preč, nad aj pod vodou je kľud. Minulú sobotu sme chceli ísť plachtiť. Potom Ivana dostala chuť na potápanie, ktoré, samozrejme, zvíťazilo. Od nášho výletu na Bali to bolo prvýkrát, čo sa chcela potápať v našich nie až tak teplých vodách. Bol to skvelý ponor. Viditeľnosť bola prijateľná, more sa hemžilo snapprami, videli sme raje, chobotnicu aj langustu … popri ostatných príšerách.

Mimochodom, potápanie je asi celkom dobrý spôsob, ako sa v týchto časoch dobrovoľne izolovať od ostatných.

Snapper soup … evening dive, low light, low contrast. Polievka zo snapprov … žiaľ, večer znamená aj málo svetla a nízky kontrast.

Note the beautifully coloured male goatfish … evening, low light, low contrast. Všimnite si krásne zafarbenú rybu na piesku … ak sa to dá, keďže večer so sebou prináša úbytok svetla.

Ivana and an inquisitive snapper. Ivana a zvedavý snapper.

I am breathing from a vintage regulator manufactured in the 1970s I believe. It reminds me of our first diving trips to Croatia … we used Czechoslovak Tajfun regulators. Dýcham z regulátora, ktorý bol vyrobený v sedemdesiatych rokoch … teda aspoň si to myslím. Pripomína mi naše prvé potápačské výlety do Chrovátska. Vtedy sme používali československý Tajfún.