Murky Goat Island

I cannot see it in the pictures, but I think this dive had the worst visibility I have ever experienced at Goat Island. Of course when seaweeds rot on the beach the visibility can be zero in the shallows. I am talking about diving among kelp covered reefs around the island where it’s usually much better. This time it was sad … but we saw an unusual number of snappers, schools of sweeps and very playful kelpfish. They made the dive quite memorable.

Buddies: Adam Poloha, Frans Lategan

Na fotkách to nie je vidieť, ale počas tohoto ponoru sme mali asi najhoršiu viditeľnosť, akú som kedy zažil pri Kozom ostrove. Samozrejme keď na brehu hnijú chaluhy, viditeľnosť v plytkej vode klesne na nulu. Ale ja mám na mysli útesy okolo ostrova, kde býva podstatne lepšia. Tentokrát to bolo zlé … ale videli sme nezvyčajné množstvo snapprov, malé stáda “sweeps” a veľmi hravé “kelpfish”. V konečnom dôsledku to bol veľmi príjemný ponor.

The usual guardian of kelp forest … lonely trigger fish (locally known as leatherjacket) Parika scaber above fields of brown kelp. Strážca chaluhového lesa … tak nazývam túto rybku, veľmi bežnú medzi chaluhami okolo Nového Zélandu. Ani jedno z jej mien nie je preložiteľné.

It got cloudy so light changed completely underwater. Vonku sa zamračilo, takže atmosféra pod vodou sa úplne zmenila.

Two snappers passing each other in opposite directions. There is a diver hiding behind the kelp there … our friend Frans Lategan. Dva snappre plávajúce oproti sebe sa práve minuli. V pozadí sa za chaluhami skrýva potápač … náš kamarát Frans Lategan.