Single Tank Sidemount in Goat Island Channel

Editing video takes much longer than anticipated. In the meantime check a couple of footage snaps of me diving Goat Island channel with sidemount harness and just single cylinder. I wanted to give it a try without investing into new equipment as I own too much of it already. I was actually very easy. I found the webbing, bungee cord and most of the hardware in our garage, used 10 L MSR Dromedary hydration bladder with oral inflation for buoyancy. Adam printed the only custom part necessary, a waist plate, on his 3-D printer for me. I found the rig very comfortable underwater, a sort of freediving on steroids, but cumbersome above water, especially for shore diving with a camera. As I dive a lot alone from the shore, I haven’t been diving with this rig for a long time.

Zistil som, že editovanie videa mi trvá oveľa dlhšie, než by som chcel. Takže zatiaľ si pozrite niekoľko statických obrázkov z potápania pri Kozom ostrove v konfigurácii s jednou fľašou na boku. Túto konfiguráciu som chcel vyskúšať bez ďalśích investícií do výstroja, keďže ho už aj tak vlastním príliš veľa. Nakoniec to bolo dosť ľahké. Popruhy, gumové lano aj potrebné kovové súčiastky som našiel u nás v garáži, na kompenzovanie vztlaku som použil vak na pitnú vodu od MSR. A Adam mi na svojej 3-D tlačiarni vytlačil jedinú špeciálnu súčiastku, ktorú som potreboval … krížovú doštičku na prepojenie popruhov. Výstroj je pod vodou veľmi pohodlný, je to ako potápanie na nádych, ale so vzduchom. Na povrchu je s ním však dosť práce, hlavne pri potápaní z brehu s ťažkým fotoaparátom. Keďže sa často potápam sám a bez člna, väčšinou používam klasickú konfiguráciu s fľašou na chrbte.

 

Getting cylinder ready for the dive off the beach at Goat Island. Pripravujem si fľašu pre ponorom z pláže pri Kozom ostrove.

Adult Australasian snapper yawning above flat bottom in shallow water. Dospelý “snapper” zíva nad plochým dnom v plytkej vode.

Approaching one of the overhangs under shore rock platforms. Big eagle rays rest there sometimes hiding from tourists looking into water right above them. Približujem sa k previsu pod pobrežnými skalnatými plošinami. Niekedy pod nimi odpočívajú veľké raje. Vyhnú sa tak pohľadom turistov, ktorí čumia do vody len pár metrov nad nimi.

A cluster of squid eggs is just a tiny bit denser than water so falls very slowly to the bottom. Zväzok vajíčok pacifického kalmara má len o niečo väčšiu hustotu ako voda, takže iba pomaličky padá ku dnu.

In the forest of Carpophyllum brown sea weeds. They have gas filled bladders for buoyancy so can stand vertically even though they are quite heavy. V húšťave hnedých rias Carpophyllum. Riasy sú veľmi pevné a dosť ťažké, ale plaváčiky plné plynu im umožňuju zachovávať vertikálnu polohu.

This picture shows some details of my rig. I used a simple D-ring to connect three pieces of webbing behind my neck. Weights on my back give a great trim … I have heavy feet underwater so this configuration allows me to stay horizontal. Tento obrázok ponúka niekoľko detailov z môjho postroja. Obyčajný D-krúžok som použil na spojenie troch popruhov za krkom. Závažia mám na chrbte … pri potápaní mávam problém s ťažkými nohami a toto usporiadanie mi umožňuje plávať v horizontálnej polohe bez akýchkoľvek problémov.

Fish life in the channel: Tiny trevally hiding behind red moki (banded morwong) grazing short algae from rocks. A snapper is swimming in the background in front of a rock wall covered with brown kelp Ecklonia radiata. Tu je vidieť niektoré z bežných druhov rýb na plytčine pri Kozom ostrove. Žial, ani jeden z miestnych názvov nemá slovenský ekvivalent. V pozadí sú obrysy skalnej steny, porastenej lesom miestnej chaluhy.

A large specimen of Australasian snapper Pagrus auratus in back light. Veľký jedinec ryby Pagrus auratus v protisvetle.

A view from the left side revealing a pressure gauge on a short hose … I used a hose from a stage regulator so did not have to buy it. Earlier I was diving the rig with a standard length high pressure hose without any issue. Pohľad z ľavej strany odhaľuje manometer na krátkej hadici … použil som hadicu z dekompresnej fľaše, takže nebolo treba nič kupovať. Pred nejakým časom som v tejto konfigurácii používal aj hadicu normálnej dĺžky a nespôsobovalo mi to žiadne problémy.