Late Summer Diving

I am well behind with logging of our recent diving activities. After our recent trip to Nelson Bay we got very excited … I mean Ivana was very excited so we did some diving in our area before the weather got bad water too cold for her.

Slovak

Opäť som pozadu so zverejňovaním našich ponorov na webe. Po poslednom výlete do Nelson Bay v Austrálii sme boli dosť nadšení … teda Ivana bola nadšená, takže sme urobili ešte niekoľko ponorov pred tým, než sa pokazilo počasie a voda bola pre ňu príliš chladná.

Ivana swimming along a rocky wall covered with brown kelp. Water was murky, the visibility was only as couple of meters, yet it was a nice dive. Ivana pláva okolo skalnej steny čiastočne pokrytej hnedými chaluhami. Voda bola dosť špinavá, viditeľnosť bola len pár metrov, ale aj tak to bol príjemný ponor.

Swimming with inquisitive snapper. There are places in Goat Island marine reserve where there are a lot of big snapper that follow a diver as sheep follow their shepherd. Note that Ivana is wearing a short sleeves wetsuit only. The summer was warm, so was the water. Ponor so zvedavými snapprami (nedá sa preložiť). V morskej rezervácii pri Kozom ostrove sú miesta, kde veľké snappre nasledujú potápačov tak, ako ovce idú za pastierom. Všimnite si, že Ivana má na sebe len tenký neoprén s krátkymi rukávmi. Leto bolo teplé, voda takisto.