Nelson Bay Trip

A couple of snapshots from my GoPro footage from our recent trip to Nelson Bay, NSW, Australia. The place is considered to be the best shore diving in the whole New South Wales. The tidal flow through the harbor is strong which requires a certain level of planning. Because of that we could do only one dive per day. Another one would be a night dive and we were too lazy. Even though we stayed only about a 5 min. walk from the best spot. The visibility was quite limited. My understanding was even the locals thought in was quite bad. Water temperature was similar to what we have in New Zealand, actually I believe it was a bit colder.

That’s basically all what we can complain about:) Everything else was great. It was an amazing mix of fauna and flora. There were big schools of fish there, wobbegong (carpet) sharks were everywhere, we saw plenty of rays, big scorpionfish and some moray eels too. But above all the area is a paradise for macro life lovers. The small walls and reefs in 9-12 m and then the slope further down are covered with beautiful and colorful invertebrate life. That’s the place where the macro life can be found.

If you are interested to learn more about the place, ask Google about ‘Nelson Bay diving‘.

Slovak

Pripravil som niekoľko záberov z GoPro videa, ktore som točil počas nášho nedávneho výletu do Nelson Bay v Austrálii. O tom mieste sa hovorí, že má najlepšie potápanie z brehu v celom Novom Južnom Walese. Príliv a odliv je tam veľmi silný, takže potápanie je treba plánovať. Aj preto sme robili len jeden ponor denne. Ten druhý by vychádzal na noc a my sme boli dosť leniví. A to sme bývali len asi 5 min. peši od najlepšej lokality. Viditeľnosť bola dosť zlá, len zopár metrov. Dokonca bola zlá aj na miestne pomery. Teplota vody tiež nebola extra, v skutočnosti bola voda ešte chladnejšia, než u nás na Zélande.

Na nič viac sa už nedokážeme sťažovať 🙂 Všetko ostatné bolo skvelé. Miesto má nádhernú zmes flóry a fauny. Boli tam veľké húfy rýb rôznych druhov, kobercové žraloky sme stretávali na každom kroku, videli sme veľa rají, veľkých ropušníc a aj zopár murén. Predovšetkým je to však raj pre milovníkov makro života. Malé steny a útesy v hĺbke 9-12 m a pokračujúci svah sú porastené farebnými hubami, koralmi a ascídiami. To je to miesto, kde treba hľadať všetky tie malé príšery.

Kto sa chce o mieste dozvedeť viac, nech sa opýta Googla niečo ako “Nelson Bay diving“.

Corals with white polyps and tunicate species unknown to us. Note the ‘pencil’ sea urchin hiding under the rock. Koraly s bielymi polypmi nám nezname druhy ascídií. Všimnite si “ceruzkovú” ježovku v štrbine pod skalou.

Banded coral shrimp in front of its cave … it’s got its elegance indeed. The visibility at that particular spot was about 1 m at that time 🙁 Prúžkovaná koralová kreveta pred vstupom do svojej jaskyne … elegancia sa jej nedá uprieť. Žiaľ, viditeľnosť bola v tej chvíli len okolo jedného metra 🙁

I believe this is a nurse shark partially hidden in sea weeds. Myslím, že to, čo sa tu skrýva v riasach, je “nurse shark” žralok.

Colorful sponge gardens were everywhere. Krásne farebné hubky boli všade naokolo.

Beautiful purple and pink sea tulips (I call them ‘clubs’). Krásne fialové a ružové morské tulipány (podľa mňa sú to skôr kyjaky).

Dense schools of juvenile fish in the shallows were completely destroying visibility. Početné stáda malých rybiek v plytkej vode úplne kazili viditeľnosť.

Big scorpionfish well camouflaged among sea weeds … especially in murky water. Veľká ropušnica je medzi riasami dobre zamaskovaná … hlavne ak je voda špinavá.

Some sort of trigger fish on the sandy slope in about 15 m. Nejaký druh “triggerfish” nad pieskovým svahom v hĺbke asi 15 metrov.

Beautiful yellow and orange sea tulips. Krásne žlté a oranžové morské tulipány.

Wobbegong (carpet) shark taking off the bottom towards the camera. We actually touched each other, but it did not care. Kobercový žralok vyráža z dna smerok ku kamere. V skutočnosti sme sa aj navzájom dotkli, ale žralok to ignoroval.

Wobbegong (carpet) shark resting on the rocky bottom in the shallows … depth less than 1 m. Krásne hnedý kobercový žralok odpočíva na kamenistom dne … v hĺbke menej než jeden meter.