Whole Family Going Diving

5/2/2017 (613)

My wife Ivana was keen to go as the ocean is getting warm (according to New Zealand standards of course). Encouraged by his last successful dive Adam was keen to join us … thanks to a much warmer wetsuit we’ve found for him. We went to Matheson Bay, it was very crowded on the shore. It was outgoing tide so we could not expect a very good visibility. The reality was both better and worse than my expectations … same areas were surprisingly nice while it was quite murky in general.

Usually quiet bay was very busy … we saw a lot of juvenile snappers, schools of goatfish (both adults and young ones)  and big leatherjackets … and one baby, about 3 cm long. Also crabs, hermit crabs, snake sea stars etc. Quite a nice dive even though it’s quite a long swim to get to the rocky area.

Note: No camera, no pictures.

 

Slovak

Ivana dostala chuť na potápanie, kedže voda začína byť teplá (hovoríme o novozélandských pomeroch). Adam, povzbudený minulým úspešným ponorom, sa k nám pridal … pomohlo tomu aj to, že už preňho máme teplý neoprén. Šli sme do Matheson Bay, na breho bolo plno ľudí. Bol už odliv, takže sa nedala čakať nejaká skvelá viditeľnosť. Skutočnosť bola aj lepšia aj horšia zároveň. Na pár miestach bola viditeľnosť prekvapivo dobrá, ale vo všeobecnosti bola voda špinavšia, než som čakal.

V tej zátoke je väčśinou málo rýb … nie však počas tohto ponoru. Mladé snapper boli všade, videli sme stáda goatfish (dospelých aj mladých) a zopár veľkých leatherjacket … aj jedno asi 3 cm dlhé bábätko. Takisto sme videli krabov, pustovníkov, hadovice a čo ja viem čo ešte. Vcelku vydarený ponor napriek tomu, že treba dosť dlho plávať ku skalám.

Pozn.: Opäť som bol bez foťáku, takže žiadne fotky.